Tuarascáil Bhliantúil – an Tuarascáil Dheireanach

Ceanglaítear ar an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh a dTuarascáil Bhliantúil a chur faoi bhráid an Aire Coimirce Sóisialaí an 1 Iúil gach bliain. Tugtar cuntas sa Tuarascáil Bhliantúil ar ghníomhaíochtaí an Bhoird i gcaitheamh gach bliain ar leith.

Tuarascáil Bhliantúil 2019 pdf document icon An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh Ráitis Airgeadais 2019 (.pdf) pdf document icon

An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh Ráitis Airgeadais 2018 (.pdf) pdf document icon An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh Ráitis Airgeadais 2018 (.docx) Word document icon

Tuarascáil Bhliantúil 2018 (Gaeilge).pdf PDF Document Type

Tuarascáil Bhliantúil 2017 (Gaeilge).pdf PDF Document Type .docx Word document icon

Tuarascáil Bhliantúil 2016 (Gaeilge).pdf PDF Document Type .docx Word document icon

An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh Ráitis Airgeadais 2016.pdf pdf document icon .docx Word document icon

Tuarascáil Bhliantúil 2015 (Gaeilge).pdf PDF Document Type .docx Word document icon

An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh Ráitis Airgeadais 2015.pdf pdf document icon .docx Word document icon

Tuarascáil Bhliantúil 2014 (Gaeilge).pdf PDF Document Type .docx Word document icon

Tuarascáil Bhliantúil 2013 (Gaeilge).pdf PDF Document Type .docx Word document icon

Tuarascáil Bhliantúil 2012 (Gaeilge).pdf PDF Document Type .doc Word document icon

Tuarascáil Bhliantúil 2011 (Gaeilge).pdf PDF Document Type .doc Word document icon

Tuarascáil Bhliantúil 2010 (Gaeilge).pdf PDF Document Type .doc Word document icon