Seirbhísí

Tacaíonn an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh agus cuireann sé réimse seirbhísí ar fáil do sholáthróirí faisnéise, do dhaoine le míchumais agus don phobal. Tugann an rannóg seo forbhreathnú ar na seirbhísí sin.