Déan teagmháil linn

Más duine aonair thú atá ag lorg faisnéise nó comhairle ar do chuid ceart agus teidlíochtaí, féadfaidh tú:


Faisnéis do Shaoránaigh Ar Líne

Tá faisnéis reatha, cuimsitheach ar citizensinformation.ie faoi sheirbhísí sóisialta agus poiblí in Éirinn.

Seirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh (CIPS)

Is seirbhís náisiúnta í CIPS, atá ar fáil ar 0818 07 4000, Luan go hAoine 9rn go 8in.

Ionaid Fhaisnéise do Shaoránaigh (CICanna)

Soláthraíonn CICanna faisnéis, comhairle agus abhcóideacht atá cothrom agus saor ar aisce ó bhreis agus 180 shuíomh ar fud na tíre.

Má tá faisnéis á lorg agat ón mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh ar sheirbhísí tacaíochta, oiliúna nó abhcóideachta, déan teagmháil, le do thoil, le ceannoifig an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh (uaireanta oscailte: ó Luan go Déardaoin, 9rn go 5:30in agus Aoine 9rn go 5in).

Tá ár gceannoifig lonnaithe ag:

Urlár na Talún
Teach Ché Sheoirse
43 Sráid Chnoc na Lobhar
Baile Átha Cliath 2
D02 VK65
Éire
Guthán: 01 6059000


Nóta ar uimhreacha gutháin 0818
Bíonn difríochtaí idir chostais i leith ghlaonna 0818 – féadfaidh do sholáthróir seirbhíse teileafóin tuilleadh sonraí a thabhairt duit maidir leis na costais a bhaineann le do phacáiste teileafóin.