Oifigeach Rochtaine

Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Rochtaine an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh

Ryan Molloy
Oifigeach Rochtana
Georges Quay House
43 Townsend St
Dublin 2
D02 VK65

Telephone: 0818 07 9000

accessofficer@ciboard.ie