Data Protection

Cosaint Sonraí

Soláthraíonn an chuid seo den láithreán gréasáin faisnéis ar chleachtais sonraí an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh agus na gcuideachtaí a fhaigheann maoiniú agus tacaíocht ón mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh.

Eagraítear é de réir cuideachta nó grúpa cuideachtaí, le Fógraí um Chosaint Sonraí do chatagóirí éagsúla daoine, lena n-áirítear úsáideoirí na seirbhísí agus iarratasóirí poist.

Is féidir Beartas um Chosaint Sonraí an BFS a fháil anseo.

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach um Chosaint Sonraí don Bhord um Fhaisnéis do Shaoránaigh ag dataprotection@ciboard.ie le haghaidh aon fhiosrúcháin um chosaint sonraí.