Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 - Oifigigh Phoiblí Ainmnithe

Liostaítear thíos Oifigigh Phoiblí Ainmnithe an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh faoi Rannóg 6(4) an Achta um Brústocaireacht a Rialáil 2015:

Angela Black, Príomhfheidhmeannach

Tá Angela freagrach as gach oibriú feidhmiúcháin agus as beartais agus cinntí an Bhoird a aistriú chuig gníomhú éifeachtach.