Ráiteas um inrochtaineacht agus inúsáideacht

Ar cheann de phríomhspriocanna citizensinformationboard.ie is ea faisnéis a sholáthar ar líne atá inrochtana do chách. Tá an láithreán gréasáin seo deartha againn go mbeidh sé inrochtana gan stró trí Threoirlínte an WAI (an Tionscnamh Inrochtaineachta Gréasáin) Inrochtaineacht Ábhar Gréasáin 2.0 a chomhlíonadh a mhéid is féidir, a d’fhorbair Feadhnacht an Ghréasáin Dhomhanda.

Gutháin phóca agus táibléid

Tá an láithreán seo deartha go mbeidh sé inrochtana agus go n-úsáidfidh sé formhór na mbrabhsálaithe atá ar fáil ar ghutháin phóca agus ar tháibléid.

Aiseolas

Is é ár gcuspóir chun acmhainn áisiúil a sholáthar do gach duine a bhaineann an láithreán seo amach. Má bhraitheann tú nár bhaineamar seo amach, déan teagmháil linn, le do thoil.