Welcome to the Citizens Information Board website

Is é an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh an comhlacht náisiúnta atá freagrach as tacú le soláthar faisnéise, comhairle agus abhcóideachta faoi sheirbhísí sóisialta, agus as soláthar na Seirbhíse Buiséadaithe agus Comhairle Airgid.

Faisnéis do Shaoránaigh Ar Líne

Tá faisnéis reatha, cuimsitheach ar citizensinformation.ie faoi sheirbhísí sóisialta agus poiblí in Éirinn.

Tuilleadh faoi Fhaisnéis do Shaoránaigh ar líne

Seirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh (CIPS)

Is seirbhís náisiúnta í CIPS, atá ar fáil ar 0818 07 4000, Luan go hAoine 9rn go 8in.

Tuilleadh faoin tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh

Ionaid Fhaisnéise do Shaoránaigh (CICanna)

Soláthraíonn CICanna faisnéis, comhairle agus abhcóideacht atá cothrom agus saor ar aisce ó bhreis ar fud na tíre.

Tuilleadh faoi Ionaid Fhaisnéise do Shaoránaigh

Seirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid (MABS)

Treoraíonn MABS daoine trí dhéileáil le fiachas fadhbach, agus cuireann sí sainsheirbhís um riaráistí morgáiste ar fáil.

Tuilleadh faoin tSeirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid

Seirbhís Abhcóideachta Náisiúnta (NAS)

Soláthraíonn NAS seirbhís neamhspleách abhcóideachta faoi rún do dhaoine atá faoi mhíchumas.

Tuilleadh faoin tSeirbhís Abhcóideachta Náisiúnta

Seirbhís Ateangaireachta Chomharthaíochta (SLIS)

Cuireann SLIS chun cinn fáil do dhaoine Bodhra ar sheirbhísí ateangaireachta ardchaighdeáin.

Tuilleadh faoin tSeirbhís Ateangaireachta Chomharthaíochta
⤴ Back to top