Welcome to the Citizens Information Board website

Is é an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh an comhlacht náisiúnta atá freagrach as tacú le soláthar faisnéise, comhairle agus abhcóideachta faoi sheirbhísí sóisialta, agus as soláthar na Seirbhíse Buiséadaithe agus Comhairle Airgid.

Faisnéis do Shaoránaigh Ar Líne

Tá faisnéis reatha, cuimsitheach ar citizensinformation.ie faoi sheirbhísí sóisialta agus poiblí in Éirinn.

Tuilleadh faoi Fhaisnéis do Shaoránaigh ar líne

Seirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh (CIPS)

Is seirbhís náisiúnta í CIPS, atá ar fáil ar 0761 07 4000, Luan go hAoine 9rn go 5in.

Tuilleadh faoin tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh

Ionaid Fhaisnéise do Shaoránaigh (CICanna)

Soláthraíonn CICanna faisnéis, comhairle agus abhcóideacht atá cothrom agus saor ar aisce ó bhreis agus 260 shuíomh ar fud na tíre.

Tuilleadh faoi Ionaid Fhaisnéise do Shaoránaigh

Seirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid (MABS)

Treoraíonn MABS daoine trí dhéileáil le fiachas fadhbach, agus cuireann sí sainsheirbhís um riaráistí morgáiste ar fáil.

Tuilleadh faoin tSeirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid

Seirbhís Abhcóideachta Náisiúnta (NAS)

Soláthraíonn NAS seirbhís neamhspleách abhcóideachta faoi rún do dhaoine atá faoi mhíchumas.

Tuilleadh faoin tSeirbhís Abhcóideachta Náisiúnta

Seirbhís Ateangaireachta Chomharthaíochta (SLIS)

Cuireann SLIS chun cinn fáil do dhaoine Bodhra ar sheirbhísí ateangaireachta ardchaighdeáin.

Tuilleadh faoin tSeirbhís Ateangaireachta Chomharthaíochta

Tairg tú féin mar oibrí deonach le Faisnéis do Shaoránaigh

Tá oibrithe deonacha an-tábhachtach le haghaidh na Seirbhísí Faisnéise do Shaoránaigh ar fud na tíre go léir. Mar oibrí deonach, gheobhaidh tú réimse leathan oiliúna agus tacaíochta agus beidh seans agat deonacháin luachmhar a dhéanamh le do phobal áitiúil.

Tuilleadh faoi obair dheonach

Cláraigh chun Relate a fháil

Is é í Relate iris mhíosúil an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh faoi imeachtaí sna seirbhísí poiblí agus sóisialta.

Cover of Relate periodical

Cláraigh le haghaidh Relate
⤴ Back to top