Obair Dheonach le Seirbhísí um Fhaisnéis do Shaoránaigh

Cistíonn an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh 42 Seirbhís um Fhaisnéis do Shaoránaigh chun faisnéis duine ar dhuine, comhairle agus seirbhísí abhcóideachta a sholáthar fud fad na hÉireann.

Cuid ríthábhachtach de na seirbhísí seo iad oibrithe deonacha agus oibríonn siad i réimse leathan limistéar, soláthar faisnéise, abhcóideacht agus riarachán ina measc. Oibríonn os cionn 1,100 duine faoi láthair ar bhonn deonach le Faisnéis do Shaoránaigh.

Más spéis leat obair dheonach a dhéanamh le Seirbhís um Fhaisnéis do Shaoránaigh, is é an chéad chéim ná teagmháil a dhéanamh leis an Ionad um Fhaisnéis do Shaoránaigh inar mian leat obair dheonach a dhéanamh. (Reáchtálann roinnt Seirbhísí um Fhaisnéis do Shaoránaigh breis agus Ionad um Fhaisnéis do Shaoránaigh amháin, mar shampla, sa chás go bhfuil roinnt ionad ann i gcontae.)

Féadfaidh tú teacht ar d’Ionad um Fhaisnéis do Shaoránaigh is gaire anseo: centres.citizensinformation.ie.

Ní bheidh oibrithe deonacha á n-earcú ach ag roinnt de na Seirbhísí um Fhaisnéis do Shaoránaigh ag aon tráth amháin. Féadfaidh tú labhairt leis an bhfoireann sa tseirbhís ag aon tráth, áfach, lena dheimhniú cathain a bheidh an chéad bhabhta d’earcaíocht oibrithe deonacha ar siúl. Go raibh maith agat as suim a léiriú i bhFaisnéis do Shaoránaigh!

Obair Dheonach le Seirbhísí um Fhaisnéis do Shaoránaigh