Seirbhís Fóin um Fhaisnéis do Shaoránaigh

Tá an tSeirbhís Teileafóin Faisnéise do Shaoránaigh (CIPS) á maoiniú agus á tacú ag an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh chun seirbhís faisnéise teileafóin a chur ar fáil atá cuimsitheach agus faoi iontaoibh. Is féidir teagmháil a dhéanamh le CIPS ar an teileafón ó 9rn go 8in, Luan go hAoine, ar 0818 07 4000. Má tá tú ag glaoch ar CIPS ó lasmuigh d’Éirinn, ba cheart duit glaoch a chur ar +353 21 229 8178

Cuireann CIPS seirbhís chomhrá ar an toirt (Comhairleoir Beo) ar fáil chomh maith do dhaoine a bhfuil deacrachtaí éisteachta nó labhartha acu agus do dhaoine eile a bhfuil deacracht acu cumarsáid a dhéanamh ar an teileafón. Cuirtear an Comhairleoir Beo ar fáil idir 9rn agus 5in (Luan go hAoine).


Nóta ar uimhreacha teileafóin 0818
Bíonn difríochtaí idir chostais i leith ghlaonna 0818 – féadfaidh do sholáthróir seirbhíse teileafóin tuilleadh sonraí a thabhairt duit maidir leis na costais a bhaineann le do phacáiste teileafóin.