Tuarascáil Bhliantúil

Éilítear ar an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh a Thuarascáil Bhliantúil a chur faoi bhráid an Aire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh ar 1 Iúil gach bliain. Bíonn cuntas ar ghníomhaíochtaí an Bhoird i rith na bliana le fáil sa Tuarascáil Bhliantúil.