Aighneachtaí agus Moltaí Beartais

Gach bliain, ullmhaíonn an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh roinnt aighneachtaí ar limistéir éagsúla bheartais shóisialta agus phoiblí. Déantar an chuid is mó díobh seo mar fhreagairt do chuirí a thugann ranna rialtais agus grúpaí oibre dúinn atá ag tabhairt faoi athbhreithniú ar sheanbheartas nó ar bheartas nua a bheartaítear. Tá na moltaí seo ar fáil i dtaca leis na blianta a leanas.

Aighneachtaí 2017