Foilseacháin na hearnála deonaí

Cáipéisí do Sheirbhísí um Fhaisnéis do Shaoránaigh agus d’eagraíochtaí eile

Chuir an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh roinnt cáipéisí i dtoll a chéile lena mbaineann ábharthacht i dtaca le Seirbhísí Faisnéise do Shaoránaigh agus d’eagraíochtaí deonacha eile. I measc na gcáipéisí seo, tá treoirlínte maidir le dlí cuideachtaíWord document icon, agus treoir maidir le róil agus freagrachtaí Stiúrthóirí BoirdWord document icon agus treoir maidir le dea-rialachasWord document icon.