Seirbhísí oiliúna

Aithníonn an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh an tábhacht a bhaineann le foireann a bheith ar fáil ar cuireadh an oiliúint iomlán orthu chun seirbhís ardchaighdeáin a chur ar fáil agus cuireann sé seirbhísí oiliúna ar fáil, ar an ábhar sin, ar fud na tíre do Sheirbhísí um Fhaisnéis do Shaoránaigh agus don tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh.

Má bhíonn fiosrúcháin agat, seol ríomhphost, le do thoil, chuig training@ciboard.ie nó cuir glao teileafóin ar 0818 07 9000.