Oiliúint Leibhéal 1 na Seirbhíse um Fhaisnéis do Shaoránaigh

Tá Clár Oiliúna Ionduchtúcháin na Soláthraithe Faisnéise (OISF) don fhoireann agus d’oibrithe nua sa tSeirbhís um Fhaisnéis do Shaoránaigh ar fáil ar Mhol Foghlama an BFS sa mhír ‘Acmhainní agus Cleachtaí Oiliúna’. Is iad na Bainisteoirí Forbartha an t-aon úsáideoirí atá faoi chosaint pasfhocail a bhaineann úsáid as an acmhainn seo.

Cuirtear ceachtanna ar fáil sa chlár oiliúna seo ar 9 limistéar ábhair éagsúla a forbraíodh lena íoslódáil go n-úsáidfear é ar leibhéal áitiúil chun tacú le hionduchtúchán struchtúrach agus comhsheasmhach a chur ar fáil d’obair na Seirbhíse. Anuas ar chuir i láthair PowerPoint, tá “gníomhaíochtaí peann luaidhe agus páipéir” ar fáil le déanamh chun cabhrú le hoiliúint a chur ar an bhfoireann nua.

Cuirtear tráthanna na gceist peann luaidhe agus páipéir seo ar fail, chomh maith, i ‘bhformáid ríomhfhoghlama’ chun gur féidir leis an bhfoireann cur amach a bheith acu ar choincheap na foghlama ar líne. Cuid lárnach é seo den Chlár Oiliúna Bunriachtanaí do Sholáthraithe Faisnéis (OBSF) agus is é an chéad chéim eile ina n-aistear foghlama. Caithfidh iad siúd ar mian leo tabhairt faoin gClár OBSF oiliúint ionduchtúcháin a chur i gcrích ar dtús.