Acht na dTeangacha Oifigiúla

Scéim na Gaeilge an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh

Tá Scéim na Gaeilge ag an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh de réir Alt 11 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é príomhaidhm an Achta seo go mbeadh fáil níos fearr ar sheirbísí poiblí as Gaeilge agus go mbeadh caighdeán níos airde acu seo.

Tá mórán tioncsnaimh sa Scéim chun breis leibhéal seirbhíse trí Ghaeilge a soláthar. Tá sí ceadaithe ag an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta agus thosaigh sí an 7ú lá Iúil 2008.

Íoslódaíl leagan Word na Scéime (Béarla)Word document icon
Íoslódaíl leagan Word na Scéime (Gaeilge)Word document icon

Tá tuilleadh faisnéise faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 le fáil ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta trí iarratas ríomhphoist a chur chuig achtteanga@ahg.gov.ie

Aighneachtaí faighte

Aighneacht ó Chonradh na Gaeilge Word document icon

Údarás Náisiúnta Míchumais Word document icon

Cuireadh dara dréachtscéim faoi bhráid an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta in Iúil 2011.

Cainteoirí Gaeilge sa Bhord um Fhaisnéis do Shaoránaigh

I dTeach Cé Sheoirse, Baile Átha Cliath 2 (0818 07 9000)

Mary Lyne (Bainisteoir MABS)