Saoráil Faisnéise

"Comhairle" an t-ainm a thugtaí ar an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh nuair a bunaíodh é agus bhí sé faoi réir cheanglais an reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise ón 1 Deireadh Fómhair 2001. Leagann an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014 dualgais éagsúla ar na comhlachtaí poiblí agus comhlachtaí áirithe eile lena mbaineann siad, agus tugann siad cearta áirithe do dhaoine aonair taifid an chomhlachta atá i gceist a rochtain.

Féach an rannóg Saoráil Faisnéise ar an láithreán seo.