Baill an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh

Is é an tAire Coimirce Sóisialaí a cheapann baill an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh. Ceaptar iad i gcomhair tréimhse 5 bliana.

Is iad seo a leanas baill an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh.

An Coiste Airgeadais, Iniúchta agus Riosca

An Coiste um Chaighdeáin agus Forbairt

An Coiste TFC, Digiteach agus Sonraí

An Coiste um Chomhlíonadh agus um Thuairisciú

Coiste Rialachais