Eagraíochtaí deonacha

Cuireann an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh roinnt tacaíochtaí ar fáil don rannóg deonach go háirithe do na heagraíochtaí deonacha sin a chuireann eolas ar chearta agus teidlíochtai ar fáil cibé don phobal i gcoitinne nó do ghrúpaí ar leith lena n-áirítear daoine le míchumais, daoine scothaosta agus tuismitheoirí aonair.

Cabhraímid le soláthróirí faisnéise neamhspleácha tríd an méid seo a leanas a chur ar fáil:

Ar na seirbhísí a chuirimid ar fáil dár n-eagraíochtaí deonacha go léir tá: