Taighde agus polasaí sóisialta

Tá rannpháirtíocht an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh bunaithe ar a cuid feidhmeanna mar atá leagtha amach san Acht Comhairle 2000: “soláthar eolais ar éifeachtacht polasaí reatha sóisialta agus seirbhísí a chur chun cinn a fhorbairt agus tacú leo agus saincheisteanna atá mar chúram ag úsáideoirí na seirbhísí sin a aibhsiú.” Cuirtear tuarascálacha polasaí sóisialta agus aighneachtaí i dtoll a chéile ó aiseolas ó líonra Ionaid Eolais do Shaoránaigh agus eagraíochtaí deonacha eile.

Tá tuilleadh eolais ar chineál agus nádúr obair pholasaí shóisialta déanta ag an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh ar fáil sna naisc thíos.