You Are Here: HomeServicesCitizens Information → Citizens Information Phone Service

Citizens Information Phone Service

The Citizens Information Phone Service (CIPS) is funded and supported by the Citizens Information Board. CIPS was established in 2001 as a national Citizens Information telephone-based service. CIPS provides a comprehensive and confidential information service to people throughout the country, mainly over the phone but also through other channels such as email.

CIPS also operates a Live Advisor instant chat service. Live Advisor is available between the hours of 9am and 5pm (Monday to Friday) and is targeted specifically toward people with hearing and speech difficulties and to others who have difficulty communicating by telephone.

CIPS number: 0761 07 4000
Fax: 021 452 1604

A note on 0761 telephone numbers
The new 0761 prefix for Citizens Information and MABS telephone numbers is part of a Government initiative to reduce call costs for both public bodies and customers. Call costs to 0761 numbers vary – your telephone service provider should be able to give you further details on the costs that apply for your telephone package.

Seirbhís Fóin um Fhaisnéis do Shaoránaigh

Tá an tSeirbhís Fóin um Fhaisnéis do Shaoránaigh (SFFS/CIPS) maoinithe agus á dtacú ag an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh. Cuireadh an tSeirbhís Fóin um Fhaisnéis do Shaoranaigh ar bun i 2001 mar sheirbhís teileafónbhunaithe um Fhaisnéis do Shaoranaigh náisiúnta. Cuireann an tSeirbhís Fóin um Fhaisnéis do Shaoránaigh seirbhís chuimsitheach agus faoi iontaoibh ar fáil do dhaoine ar fud na tíre go príomha ar an bhfón ach freisin trí chainéil eile mar ríomhphost.

Oibríonn an tSeirbhís Fóin um Fhaisnéis do Shaoranaigh seirbhís chomhrá Comhairleoir Beo ar an bpointe. Tá Comhairleoir Beo ar fáil idir na huaireanta 9am agus 5pm (Luan go hAoine) agus tá sí dírithe go háirithe ar dhaoine le deacrachtaí éisteachta agus labhartha agus do dhaoine eile ag a bhfuil deacrachtaí cumarsáid a dhéanamh ar an bhfón.

Uimhir SFFS: 0761 07 4000
Facs: 021 452 1604

Nóta ar uimhreacha teileafóin 0761
Is cuid den tionscnamh Rialtais chun costais glaonna do chomhlachtaí poiblí agus do chustaiméirí í an réimír 0761 le haghaidh uimhreacha teileafóin Faisnéis do Shaoránaigh agus MABS. Bíonn difríochtaí idir chostais i leith ghlaonna 0761 – féadfaidh do sholáthróir seirbhíse teileafóin tuilleadh sonraí a thabhairt duit maidir leis na costais a bhaineann le do phacáiste teileafóin.

Accessibility Statement | Privacy and Cookies Statement | Help | www.gov.ie
Access Officer: Helen Brougham | Complaints procedure

Please read the Re-use of Public Sector Information notice and the disclaimer