Conas iarratas a dhéanamh

Iarratas: Is féidir áirithint ar líne a dhéanamh ach cliceáil ar an gcúrsa iomchuí.

Eolas maidir le hÁirithintí

Cuir próiseas an iarratais ar líne i gcrích.

Baineann dáta deiridh le gach cúrsa agus ní mór gach iarratas ar na cúrsaí a bheith faighte roimh an dáta deiridh. Agus iarratas á dhéanamh ar chúrsa ar leith, ba chóir don iarratasóir na rudaí seo a leanas a dhéanamh:

Leibhéal Cúrsa Mínithe

Leibhéal 1 Tá cúrsaí ag leibhéal 1 oiriúnach do phearsanra a bhfuil a gcuid traenáil ionduchtaithe comhlánaithe acu agus ag a bhfuil roinnt taithí ar eolas a thabhairt don phobal.
Leibhéal 2 Is ann do Chúrsaí Leibhéal 2 le haghaidh soláthróirí Eolais a bhfuil Bliain 1 den Chlár Eolais, Comhairle agus Tacaíochta (CECT) nó a réamhtheachtaí, Clár na Soláthróirí Eolais (CSE) curtha i gcrích acu agus/nó a bhfuil taithí bliana ar a laghad acu maidir le heolas a sholáthar don phobal.
Leibhéal 3 Is ardchúrsaí iad Cúrsaí Leibhéal 3 le haghaidh Soláthróirí Eolais a bhfuil taithí acu, agus a bhfuil dea-chur amach acu, ar ábhar an chúrsa agus ar mhaith leo feabhas a chur ar an eolas atá acu cheana féin agus cur leis chomh maith.

Táillí Cúrsa

An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh / Seirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid Níl aon Táille
Cúrsaí Eile go Léir:  
Cúrsa 1 lá (lena n-áirítear lón) €100.00
Cúrsa 2 lá (lena n-áirítear lóin) €200.00
Cúrsa Leathlá €50.00


Cuirfidh BFS sonrasc chuig eagraíocht rannpháirtí an chúrsa. Ná cuir isteach seic le d’iarratas.

Nós Imeachta Roghnaithe

Nuair a fhaightear iarratais beidh nós imeachta roghnaithe ann chun an comhoiriúnú is fearr rannpháirtithe leis an gcúrsa a chinntiú.

Áireofar i gcritéír do roghnú:

Áirítear i measc factóirí eile a chuirtear san áireamh, láthair geoghrafach an chúrsa, an líon iarratasóirí ón eagraíocht amháin agus an líon iomlán áirithintí don chúrsa.

Ní mór iarratais go léir a admháil. Fógrófar iarratasóirí láithreach tar éis an dáta dheireanaigh cibé an bhfuil áit acu ar an gcúrsa ar ar chuir siad iarratas isteach nó nach bhfuil.

Cealúcháin

Ag tógáil san áíreamh an t-éileamh ar áiteanna ar an gcúrsa le daoine ar liostaí feithimh bheimis buíoch do dhaoine fios a chur orainn chomh luath agus is féidir mura bhfuil siad in ann freastal chun an áit a thabhairt do dhuine eile.