Oiliúint Leibhéal 3 agus 4 na Seirbhíse um Fhaisnéis do Shaoránaigh (an SFS)

Is é cuspóir an Chláir um Chleachtas Abhcóideachta agus Soláthar Faisnéise chun na scileanna, an t-eolas agus an inniúlacht a thabhairt do sholáthraithe faisnéise chun seirbhís faisnéise, chomhairle agus abhcóideachta saor in aisce, neamhchlaonta, faoi rún agus neamhbhreithiúnach a sholáthar don phobal maidir lena gcearta agus teidlíochtaí. Creidiúnaítear an cúrsa ar Leibhéal 6 DCCÉ ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí.

An Próiseas Iarratais

Caithfidh a mBainisteoir Réigiúnach nó Bainisteoir Réigiúnach Forbartha a SFS áitiúil ainmnithe don chlár a atreorú don chlár. I ndiaidh na riachtanais iontrála don chlár a shásamh, déanfaidh mic léinn iarratas ar líne le hInstitiúid Teicneolaíochta, Baile Bhlainséir (ITB).

Caithfidh a mBainisteoir Réigiúnach nó Bainisteoir Réigiúnach Forbartha a SFS áitiúil ainmnithe don chlár a atreorú don chlár. I ndiaidh na riachtanais iontrála don chlár a shásamh, déanfaidh mic léinn iarratas ar líne le hInstitiúid Teicneolaíochta, Baile Bhlainséir (ITB).

Féach sonraí faoi na modúil a ndearnadh staidéar orthu i mBliain 1, arb ionann sin agus Oiliúint Leibhéal 3 na Seirbhíse um Fhaisnéis do Shaoránaigh agus modúil i mBliain 2, arb ionann sin agus Oiliúint Leibhéal 4 na Seirbhíse um Fhaisnéis do Shaoránaigh .

Teidil Mhodúil BHLIAIN 1

Seimeastar 1

Seimeastar 2

Teidil Mhodúil BHLIAIN 2

Seimeastar 3

Seimeastar 4

Is é LINC (an tIonad Foghlama agus Nuálaíochta) ceangal inbhraite an BFS leis an Institiúid Teicneolaíochta i mBaile Bhlainséir. Áirítear le príomhghníomhaíochtaí na foirne ag LINC, a bhaineann leis an gClár SFCA a sholáthar, an méid seo a leanas:

Beidh IT, Baile Bhlainséir mar chuid de chéad ollscoil thiomnaithe teicneolaíochta na hÉireann a d’fhógair an Taoiseach, Leo Varadkar, T.D., go foirmiúil an 17 Iúil 2018 ag Gráinseach Ghormáin i mBaile Átha Cliath. Cumasc idir Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (DIT), IT, Tamhlacht agus IT, Baile Bhlainséir a bheidh san ollscoil.

Cé go mbeidh sé bunaithe ar champas nua Ghráinseach Ghormáin i ngar do lár thuaidh chathair Bhaile Átha Cliath, meastar go bhfanfaidh campais reatha DIT, IT, Tamhlacht agus IT, Baile Bhlainséir san áit a bhfuil siad. Leanfaidh an fhoghlaim phraiticiúil atá bunaithe ar chleachtóir ar siúl agus cuirfidh sé le fiúntas na gcáilíochtaí agus le fairsinge na seirbhísí a sholáthraítear do mhic léinn mar gheall go mbeidh sé mar chuid d’Ollscoil Foghlama Feidhmí aitheanta. In Eanáir 2019, beidh breis agus 28,000 mac léinn san Ollscoil nua.