Seirbhísí Traenála

Cuireann an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh seirbhísí traenála ar fáil ar fud na tíre do Sheirbhísí Faisnéise do Shaoránaigh, an tSeirbhís Fhóin um Fhaisnéis do Shaoránaigh agus comhlachtaí deonacha agus reachtúla eile.

Le haghaidh fiosruithe seol ríomhphost le do thoil chuig training@ciboard.ie nó cuir glao teileafóin ar 0761 07 9000.