Suíomh Gréasáin um Fhaisnéis do Shaoránaigh

Forbraíodh an láithreán gréasáin um Fhaisnéis do Shaoránaigh, www.citizensinformation.ie, chun freastal ar éilimh chustaiméara ar fhaisnéis chuimsitheach thapa agus a bhfuil rochtain gan stró uirthi ar chearta agus teidlíochtaí. Cuimsítear réimse leathan ábhar ar an láithreán gréasáin: leas sóisialach, cearta fostaíochta, teach a cheannach, bogadh thar lear, oideachas agus i bhfad níos mó.

Tá Faisnéis ar an láithreán gréasáin um Fhaisnéis do Shaoránaigh ar fáil i mBéarla agus i nGaeilge araon. Chomh maith leis sin, tá réimse faisnéise ar fáil sa Fhraincis, sa Rómáinis agus sa Pholainnis.

Reáchtálann an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh roinnt láithreáin ghréasáin eile, chomh maith:

Bronnadh Marc Cáilíochta Sármhaitheas Seirbhíse Réalta Óir an EFQM (Fondúireacht na hEorpa um Bainistíocht Cáilíochta) ar na láithreáin ghréasáin um Fhaisnéis do Shaoránaigh, citizensinformation.ie ina measc, in 2014.


Gold Star Service Excellence 2014 logo