assistireland.ie

Assist Ireland Logo

Suíomh gréasáin an Bhoird um Fhaisnéise do Shaoránaigh is ea assistireland a chuireann eolas ar fáil ar áiseanna, fearais agus teicneolaíocht oiriúnaitheach do dhaoine le míchumais agus do dhaoine scothaosta. Tá mionsonraí ina eolaire táirge ar sa bhreis is 7,000 táirge a d’fhéadfadh cabhrú le daoine i gcaitheamh a saolta ó lá go lá. Tá liosta sa suíomh freisin ar shonraí teagmhála do sholáthróirí aitheanta go léir do gach táirge ionas gur féidir leat teagmháil a dhéanamh le soláthróirí le haghaidh tuilleadh eolais.

Tá eolas an-úsáideach ar an rannóg um eolas do shaol neamhspleách an tsuímh agus tá eolas úsáideach ag billeoga éagsúla eolais do dhaoine atá ag iarraidh trealamh oiriúnach nó teicneolaíochtaí a roghnú. Feidhmíonn seirbhís tacaíochta fiosrúcháin teileafóin (0761 07 9200) agus ríomhphoist (support@assistireland.ie) ó Luan go hAoine le linn uaireanta oifige.