Vacancies: Executive Officers, Citizens Information Board, Dublin

December 2018

Executive Officer – Information Resources x 2

Executive Officer x 2

Full-time permanent position x 1

Full-time contract position. The contract ends on 14 January 2020 x 1

Employing Authority

Citizens Information Board

Location

The Citizens Information Board’s Head Office, Georges Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2.

Salary

€29,316 - €46,891 plus two long service increments (LSI 1 €48,427; LSI 2 €49,960). All entrants will be required to start at the minimum point of the scale.

Employing Authority Website

www.citizensinformationboard.ie

Additional Information

The closing date for receipt of applications: 5.30pm on Wednesday 19 December 2018.

Download the information booklet (docx) Word document icon

Download the application form (docx) Word document icon


Oifigeach Feidhmiúcháin – Acmhainní Faisnéise x 2

Oifigeach Feidhmiúcháin x 2

seasamh buan lánaimseartha x 1

Post conartha lánaimseartha. Críochnaíonn an conradh an 14 Eanáir 2020 x 1

Údarás ag fostú

An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh

Suíomh

Príomhoifig an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh, Teach Cé Sheoirse, 43 Sráid Chnoc na Lobhar, Baile Átha Cliath 2.

Tuarastal

€29,316-€46,891 móide dhá sheirbhís fhada incrimintí (SFI 1 €48,427; SFI 2 €49,960). Iarrfar ar iontrálaithe ar fad tosú ag an mbunphointe den scála.

Suíomh Idirlín an tÚdarás ag fostú

www.citizensinformationboard.ie

Breis Eolais

Is é dáta deiridh a nglacfar le hiarratais: 5.30in. Dé Céadaoin 19 Nollaig 2018.

Íoslódáil an leabhrán eolais (docx) Word document icon

Íoslódáil an foirm iarratais (docx) Word document icon