Baill an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh

Is é an tAire Coimirce Sóisialaí a cheapann baill an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh. Ceaptar iad i gcomhair tréimhse 5 bliana.

Is iad seo a leanas baill an Bhoird um Fhaisnéis do Shaoránaigh amhail Márta 2017.


Coiste um Iniúchóireacht agus Riosca


Coiste Airgeadais


Social Policy & Research Committee