Tuarascáil Bhliantúil

Éilítear ar an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh a Thuarascáil Bhliantúil a chur faoi bhráid an Aire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh ar 1 Iúil gach bliain. Bíonn cuntas ar ghníomhaíochtaí an Bhoird i rith na bliana le fáil sa Tuarascáil Bhliantúil.

Tuarascálacha Bliantúla Roimhe Seo (2009-2016)

Ráitis Airgeadais 2016

Ráitis Airgeadais 2016.pdf pdf document icon .docx Word document icon
Ráitis Airgeadais 2016 (Gaeilge).pdf pdf document icon .docx Word document icon